Tuesday, December 04, 2012

एफ ड़ी आय अं सिन्धी


थोड़ो वक़्त अगु ताएँ माँ लोकसभा में एफ ड़ी आय ते श्रीमती सुषमा स्वराज जी तक़रीर पियो बुधा  रवाजी तौर मां सियासी हलचलनु  खां परे रहण पसंद कन्दो आहियाँ  अं हित बी सियासी अगुवान जो जिकर फकत इनकरे आयो आहे छो जो हिन् वक़्त लोकसभा में एफ ड़ी आय ते बहस हली रही आहे । हकीकत में इन बहस जे करे ई मुहिजे दिमाग में इहो खियाल आयो त  एफ ड़ी आय जो सिन्धी समाज ते कहिड़ो असर थी सघन मुमकिन आहे ।
एफ ड़ी आय जे मुमकिन असर बाबत सोचीण समझण खां अगु एहो ज़रूरी आहे त असां हिक नज़र सिन्धियन जे हाणोके धंधन ते विझुं । आम तौर किराणे  अं कपडे जे व्यापार खे सिन्धियन जो असुलको धंधों लेखियो वेंदो आहे । गुजरिअल 30-40 सालन जे अरसे में सिन्धी इन्हन खां सिवाय बियन शयियन जो पीण व्यापर करण लगा आहिन पोई चाहे उहो कंप्यूटर हुजे या मोबाइल । वक़्त सार सिन्धी कौम में बी पदाई जी अहमियत वधी आहे अं घणा ई सिन्धी नवजवान हिन् वक़्त सरकारी तोड़े खाजगी नौकरीअ में पीण आहिन पर सिन्धियन जी आदमशुमारी जो वड़ो हिसो हाणे बि व्यापर सां जुडियल आहे अं ऊन में बि वादों तादाद अहिडीयन सिन्धियन जो आहे जिनजा नंन्ढ़े पैमाने ते किराणे , रोज़मर्हा  जे कम जूं शैयुं , जूता चपलूं , रेडीमेड कपडा या कपड़ो विकण जा दुकान आहिन । हाणे जे असां उन्हन धंधन ते ध्यान डीयूँ  जिन में सिन्धी बधा [Wholesale] व्यापारी आहिन त हिक गालिह बरवक्त ध्यान में अची थी त ओधर ते माल विकण जो असान्जी कामियाबी में वड़ो  हथु आहे ।
हाणे अचो त डिसुं  त एफ ड़ी आय अचण खां पोई मुल्क जे रेजकी [retail ] व्यापर ते कहिड़ो असर पवन्दो या कहिडी तबिदिलियुं अची सघन मुमकिन आहिन । हर लेखे जोग शहर में किराणे  अं बियन रोज़मर्हा जे जीवन लाय घुरिबल शयुन वास्ते वडा वडा माल खुली वेन्दा , खरीद अघ जे तफावत , बाहरी सुंह , वडे पैमाने ते जाहिरात जहिडयन गालिहियन जे जोर ते इहे माल हाणोके के रेजकी दुकानदार जे गिरहाकन लाय हिक वडी कशिश साबित थिन्दा । इन खां सिवाय जहिं नमूने असान्जी ज़िन्दगी अ में डेखाव जी अहमियत वधे पयी थी उनखे ध्यान में रखंदे  इन्हन माल में खरीद करण इज्ज़त जी निशानी पिंण बणजी पवंदी ।  मतलब त एफ डी आय जे करे रेजकी व्यापर ते असर पवणु  पको आहे । जे मकानी रेजकी व्यापारी घटजी विया त उन जो असर बधे व्यापार ते पवण लाजिमी आहे ।
सवाल असां सिन्धियन जो आहे । इहो सही आहे त एफ ड़ी आय जो असां सिन्धियन जे धंधन अजु अं तक्ड़ो असर न पवन्दो पर इहो ज़रूर आहे त असां खे बि नवां तरीका कम आणिण़ा पवंदा । एफ ड़ी आय जी हिक शर्त आहे त दुकानदारन खे पंहिजी घुरजुन जी पुरत करण लाय 30% खरीदारी मकानी कारखानन खां करणी आहे , मतलब त इहे विदेशी पैसो सीडायिंदड  जेको माल विकन्डदा  उन्जो 70% हो विदेश मां घुराये सघन था । बस इते ई असां सिन्धियन ते असर पवण  शुरू थीन्दो छो जो रेजकी व्यापार करण वारन लाय इहो सवलो न आहे अं बधो व्यापार करण वारन खे पिण  वधिक पैसा सीडायिणा पवंदा ।

No comments: